Số ký hiệu: 574/TB-VP
Ngày văn bản phát hành 05/08/2020
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tệp đính kèm:

0820154737.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.849
  Đang truy cập : 105
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn