Số ký hiệu: 1955/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 05/06/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP

Tệp đính kèm:

1955q.rar

Văn bản khác


  Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
  98,0%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.493.748
  Đang truy cập : 11
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn