Số ký hiệu: 1614/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 15/05/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm:

1614q.rar

Văn bản khác


  Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
  98,0%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.493.730
  Đang truy cập : 112
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn