Số ký hiệu: 1727/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 20/05/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Tệp đính kèm:

1727qdsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
  98,8%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  2.476.860
  Đang truy cập : 18
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn