Số ký hiệu: 69/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 28/04/2020
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2020

Tệp đính kèm:

69bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.784
  Đang truy cập : 101
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn