Số ký hiệu: 1171/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 04/04/2020
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Tệp đính kèm:

1171q.rar

Văn bản khác


  Đến cuối tháng11/2020đã giải quyết
  98,9%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.006.356
  Đang truy cập : 107
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn