Số ký hiệu: 194/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 02/12/2019
Trích yếu Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 11, 11 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 12/2019

Tệp đính kèm:

194bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
  98,1%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.728.415
  Đang truy cập : 2
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn