Số ký hiệu: 4795/QĐ-UBND
Ngày văn bản phát hành 07/11/2019
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Tệp đính kèm:

4795qdsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng11/2020đã giải quyết
  98,9%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.006.347
  Đang truy cập : 100
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn