Số ký hiệu: 168/BC-UBND
Ngày văn bản phát hành 24/10/2019
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Tệp đính kèm:

168bcubsigned.pdf

Văn bản khác


  Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
  99,2%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  5.974.892
  Đang truy cập : 35
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn