Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
155/BC-UBND 11/08/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 7, 7 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 8/2020
138/BC-UBND 24/07/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
100/BC-UBND 12/06/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5, 5 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 6/2020
75/BC-UBND 12/05/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4, 4 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 5/2020
69/BC-UBND 28/04/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2020
30/BC-UBND 06/03/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 2, 2 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 3/2020
16/BC-UBND 06/02/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu - chi ngân sách tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2/2020
194/BC-UBND 02/12/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 11, 11 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 12/2019
172/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 11/2019
168/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
131/BC-UBND 04/09/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9/2019
118/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/2019
108/BC-UBND 25/07/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
73/BC-UBND 08/06/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2019
63/BC-UBND 14/05/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2019
50/BC-UBND 10/04/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách TP quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2019
29/BC-UBND 13/03/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 2 và công tác trọng tâm tháng 3/2019
14/BC-UBND 01/02/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2/2019
223/BC-UBND 28/12/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019
207/BC-UBND 05/12/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12/2018