Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
172/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 11/2019
168/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
131/BC-UBND 04/09/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9/2019
118/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/2019
108/BC-UBND 25/07/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
73/BC-UBND 08/06/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2019
63/BC-UBND 14/05/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2019
50/BC-UBND 10/04/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách TP quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2019
29/BC-UBND 13/03/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 2 và công tác trọng tâm tháng 3/2019
14/BC-UBND 01/02/2019 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2/2019
223/BC-UBND 28/12/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019
207/BC-UBND 05/12/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12/2018
187/BC-UBND 14/11/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11/2018
181/BC-UBND 24/10/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
149/BC-UBND 07/09/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9/2018
118/BC-UBND 07/08/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/2018
109/BC-UBND 20/07/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
90/BC-UBND 05/06/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2018
74/BC-UBND 04/05/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách TP tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2018
68/BC-UBND 20/04/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách TP quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2018