Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 2611/SQHKT-QHKV2 ngày 23 tháng 7 năm 2021 liên quan rà soát quy hoạch đất tôn giáo, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 370/UBND-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc nội dung công việc cần có hướng dẫn của Sở ngành chuyên môn thì Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chủ động trao đổi, phối hợp với các đơn vị để thống nhất thực hiện. Báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 8 năm 2023. Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh - TPHCM Phòng Đô thị Đang xử lý trong hạn 30/08/3023
Hepza hoan chỉnh Đề án trình UBND tháng 6/2024 Ban quản lý khu Chế xuất – công nghiệp - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 30/06/2024
Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn nêu trên của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo yêu cầu; báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân Thành phố phúc đáp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 10/01/2024
Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện sửa chữa di tích lịch sử hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa vận theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 6 (Công văn số 4313/UBND-VHTT ngày 11 tháng 11 năm 2022), hoàn thành trong năm 2023 Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
phân công Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
phân công Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định, trình tự ban hành tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT. Hoàn thành xây dựng phương án trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
phân công Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
phân công Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần của thành phố. 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố nhằm đảm bảo người dân và doanh nghiệp sẽ có những trải nghiệm thuận lợi, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Cục Chuyển đổi số quốc gia trong việc cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng,… phục vụ công tác khảo sát, đánh giá và xếp hạng theo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiến độ thực hiện./. Sở Thông Tin và Truyền Thông - TPHCM Phòng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án đẩy mạnh triển khai việc phát hành văn bản điện tử và triển khai quy trình thực hiện ký chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử đảm bảo pháp lý đúng quy định của pháp luật Sở Nội Vụ - TPHCM Trung tâm Tin học - UBND TP Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện sửa chữa di tích lịch sử hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa vận theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 6 (Công văn số 4313/UBND-VHTT ngày 11 tháng 11 năm 2022), hoàn thành trong năm 2023 Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đã xử lý trong hạn 31/12/2023
2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý 4 năm 2023./. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý 4 năm 2023./. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý 4 năm 2023./. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 31/12/2023
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
9.661.362
Đang truy cập : 97
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn