Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 25/09/2019
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 25/09/2019
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 25/09/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận 7 - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 15/09/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận 7 - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 15/09/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận 7 - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 15/09/2019
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 10/09/2019
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 10/09/2019
BC Thanh tra Thành phố - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 10/09/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
BC Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
BC Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
BC Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
BC Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh - TPHCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/08/2019
1 2 3 4 5 6    
Đến cuối tháng6/2019đã giải quyết
98,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
699.903
Đang truy cập : 142
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn