Mã số
biên nhận hồ sơ
Số văn bản gốc Tên đơn vị Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng xử lý
42408/C 2365/CV-BQLDAGT-KHĐT Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - TPHCM 19/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu vực cửa ngõ thành phố Đang xử lý
42409/C 6846/KH-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM 19/08/2019 Về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện "phong trào chống rác thải nhựa" và Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phân công
42413/C 4753/STP-VB Sở Tư Pháp - TPHCM 19/08/2019 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Phân công
42415/C 06378/SKHĐT-TH Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM 19/08/2019 Về tạm ứng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho Dự án Đầu tư trang thiết bị và Dự án Cải tạo sửa chữa và chỉnh trang Hội trường thành phố do Văn phòng thành ủy làm chủ đầu tư Đang xử lý
42416/C 2272/TCD-XLĐ Ban tiếp công dân - TPHCM 19/08/2019 Chuyển kiến nghị của bà Tiêu Thị Giàu, Quận 9 đến Văn phòng UBND thành phố. Đang xử lý
42417/C 174/BC-UBND Ủy ban nhân dân Quận 5 - TPHCM 19/08/2019 BC sơ kết kết quả thực hiện nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đang xử lý
42421/C 6814/ CV-STNMT-PC Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM 19/08/2019 V/v kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (nhắc lần 2) null
42423/C 1154/QĐ-SXD-TĐDA Sở Xây Dựng - TPHCM 19/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo Bệnh viện Nhân Ái, hạng mục Thay mới cửa sổ, cửa đi gỗ thành cửa sắt Khoa nội B, khoa ngoại C, Khoa nội D Hoàn thành
42424/C 1153/QĐ-SXD-TĐDA Sở Xây Dựng - TPHCM 19/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa máy tole ngoại tổng quát, bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi Hoàn thành
42426/C 14/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/08/2019 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Phân công
42427/C 42/TTR-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/08/2019 Về việc phê duyệt chủ trương Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn Phân công
42429/C 1595/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT 19/08/2019 V/v hướng dẫn sử dụng đất tại số 432-438 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 do Báo Sài Gòn Giải phóng đang sử dụng Phân công
42431/C 5999/BNN-TCLN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/08/2019 Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng Phân công
42433/C 1037/QĐ-TTg Văn phòng Chính phủ 19/08/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc. Phân công
42418/C 1157/QĐ-SXD-PTĐT Sở Xây Dựng - TPHCM 19/08/2019 Kế hoạch Triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Sở Xây dựng. Đang xử lý
42407/C 3045/UBND-TCKH Ủy ban nhân dân Quận 2 - TPHCM 19/08/2019 Về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính về công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí Hoàn thành
42434/C 4759/STP-KTVB Sở Tư Pháp - TPHCM 19/08/2019 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND.TP về thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ. null
42435/C 3829/UBND-CAQ Ủy ban nhân dân Quận 7 - TPHCM 19/08/2019 V/v triển khai thực hiện Công diện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy null
42430/C 6037/BCT-XTTM Bộ Công Thương 19/08/2019 Tổ chức Đoàn Giao dịch thương mại và đầu tư tại Romania và Bulgaria Đang soạn văn bản đi
42437/C 10296/SXD-VP Sở Xây Dựng - TPHCM 19/08/2019 Về đơn phản ánh của bà Nguyên Hắng, liên quan Khu đất 151 - 152 Bến Vân Đồn, Quận 4 Phân công