Tin nổi bật
Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình

Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình

(Website Văn phòng) - Nhằm đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại TP, UBND TP vừa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình... 07/08/2020
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-cua-Ho-Chi-M.aspx
Đến cuối tháng6/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.242.283
Đang truy cập : 7
°
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn