Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
237/QĐ-UBND 18/01/2024 Về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
230/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc 230qd.pdf 230dtdm.pdf
229/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 229qd.pdf 229danhmuc.pdf
228/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 228qd.pdf 228dtdm.pdf
168/QĐ-UBND 12/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 168qd.pdf
161/QĐ-UBND 12/01/2024 Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 161qd.pdf
146/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 146qd.pdf
142/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Di sản văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 142qd.pdf 142dm.pdf
27/QĐ-UBND 04/01/2024 Về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 27qd.pdf 27dm.pdf
6015/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 6015qd.pdf 6015dm.pdf
6014/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 6014qd.pdf
5964/QĐ-UBND 27/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 5964qd.pdf 5964dm.pdf
5962/QĐ-UBND 27/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 5962qd.pdf 5962dm.pdf
5939/QĐ-UBND 26/12/2023 Về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5839qd.pdf
5861/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5861qd.pdf 5861dm.pdf
5847/QĐ-UBND 20/12/2023 Về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 5847qd.pdf
5795/QĐ-UBND 16/12/2023 Về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 5795qd.pdf
5766/QĐ-UBND 14/12/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 5766qd.pdf
5696/QĐ-UBND 08/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 5696qd.pdf
5671/QĐ-UBND 07/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 5671qd.pdf
 Liên kết website
9.661.104
Đang truy cập : 184
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn