Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3258/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3258qdsigned.pdf
3169/QĐ-UBND 29/07/2019 Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 2) 19 QUY TRÌNH - theo QD 3169.rar
3083/QĐ-UBND 23/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 3083qdsigned.pdf 4763congbodanhmuctthcsotnmt.docx dtdmsuangay1772019.doc
2714/QĐ-UBND 27/06/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 1) QD-2714-cong bó 21 quy trinh.rar
2497/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 2497qdsigned.pdf 2497q.docx danhmucsotn.doc
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2496qdsigned.pdf 2496.docx danhmucsoqhkt.doc
2495/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2495qdsigned.pdf 2495.docx danhmucsonn.doc
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2049qdsigned.pdf 1027congbodanhmuctthcsogddt.docx cbdm.docx
2048/QĐ-UBND 15/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2048qdsigned.pdf
1755/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 1755qdsigned.pdf cbqd.docx dmsgt.docx
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP 1754qdsigned.pdf 02congbotthccuatttp.docx dmtttp.doc
1753/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 1753qdsigned.pdf
1752/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1752qdsigned.pdf
961/QĐ-UBND 13/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 961qdsigned.pdf cbqd.doc cbdmsyt.doc
584/QĐ-UBND 16/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 584q.rar
470/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 470q.rar
469/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 469q.rar
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 468q.rar
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 453q.rar
281/QĐ-UBND 17/01/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 281q.rar
Đến cuối tháng6/2019đã giải quyết
98,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
699.898
Đang truy cập : 137
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn