Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2274/QĐ-UBND 02/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2274qd_signed.pdf
2273/QĐ-UBND 02/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2273qd_signed.pdf
2272/QĐ-UBND 02/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2272qd_signed.pdf
2238/QĐ-UBND 01/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2238qd_signed.pdf
2237/QĐ-UBND 01/06/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2237qd_signed.pdf
2173/QĐ-UBND 29/05/2023 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 1) 2173qd_signed.pdf
1990/QĐ-UBND 19/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 1990qd_signed.pdf
1987/QĐ-UBND 19/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 1987qd_signed.pdf
1849/QĐ-UBND 10/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 1849qd_signed.pdf
1848/QĐ-UBND 10/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 1848qd_signed.pdf
1847/QĐ-UBND 10/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 1847qd_signed.pdf
1796/QĐ-UBND 08/05/2023 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 1796qd_signed.pdf
1630/QĐ-UBND 27/04/2023 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 1630qd_signed.pdf
1629/QĐ-UBND 27/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 1629qd_signed.pdf
1627/QĐ-UBND 27/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 1627qd_signed.pdf
1567/QĐ-UBND 22/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 1567qd_signed.pdf
1453/QĐ-UBND 14/04/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 1453qd.pdf
1321/QĐ-UBND 07/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 1321qd_signed.pdf
1289/QĐ-UBND 06/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 1289qd_signed.pdf
1283/QĐ-UBND 06/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 1283qd_signed.pdf
 Liên kết website
7.526.629
Đang truy cập : 107
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn