Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
311/QĐ-UBND 21/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 311qdsigned.pdf
310/QĐ-UBND 21/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 310qdsigned.pdf
112/QĐ-UBND 10/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 112qd.pdf
26/QĐ-UBND 05/01/2022 Phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022 26qd.pdf
11/QĐ-UBND 05/01/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Dược, mỹ phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh; Y dược học cổ truyền; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 11qd_signed.pdf
4191/QĐ-UBND 14/12/2021 Công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 4191qdsigned.pdf
4190/QĐ-UBND 14/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 4190qd_signed.pdf
4189/QĐ-UBND 14/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 4189qd_signed.pdf
4112/QĐ-UBND 06/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 4112qd.pdf
4090/QĐ-UBND 02/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 4090qd.pdf
4020/QĐ-UBND 24/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 4020qd.pdf
3992/QĐ-UBND 23/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3992qd_signed.pdf
3895/QĐ-UBND 16/11/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022 3895qd.pdf
3814/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 3814qdsigned.pdf
3813/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 3813qd_signed.pdf
3812/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3812qdsigned.pdf
3720/QĐ-UBND 02/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố 3720qd_signed.pdf
3630/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3630qd.pdf
3629/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3629qd.pdf
3628/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3628qd.pdf
Đến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.910.106
Đang truy cập : 7
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn