Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2846/QĐ-UBND 07/08/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 2846qdsigned.pdf
2614/QĐ-UBND 24/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 2614qdsigned.pdf dmkem2614qdsigned.pdf dmtthc2614.doc maudonkem2614.docx
2613/QĐ-UBND 24/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2613qdsigned.pdf dm2613.docx
2450/QĐ-UBND 07/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2450qdsigned.pdf
2339/QĐ-UBND 30/06/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 2339qdsigned.pdf
2280/QĐ-UBND 23/06/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 2280qdsigned.pdf
1955/QĐ-UBND 05/06/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP 1955q.rar
1737/QĐ-UBND 21/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1737qdsigned.pdf
1727/QĐ-UBND 20/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 1727qdsigned.pdf
1614/QĐ-UBND 15/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 1614q.rar
1334/QĐ-UBND 20/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1334q.rar
1171/QĐ-UBND 04/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 1171q.rar
5392/QĐ-UBND 25/12/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 5392qdsigned.pdf kem5392.doc qd1.doc
5219/QĐ-UBND 10/12/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5219qdsigned.pdf 5219.docx kem5219.docx
5071/QĐ-UBND 28/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 5071qdsigned.pdf 5071q.docx
5070/QĐ-UBND 28/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 5070qdsigned.pdf 5070q.docx 5070.docx
5069/QĐ-UBND 28/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 5069qdsigned.pdf
5038/QĐ-UBND 26/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 5038qdsigned.pdf
4795/QĐ-UBND 07/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 4795qdsigned.pdf
4108/QĐ-UBND 30/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 4108q.rar
Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.899
Đang truy cập : 76
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn