Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
913/QĐ-UBND 16/03/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 913qd_signed.pdf
611/QĐ-UBND 27/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 611qd_signed.pdf
398/QĐ-UBND 09/02/2023 Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 398qd_signed.pdf
393/QĐ-UBND 09/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 393qd_signed.pdf
371/QĐ-UBND 09/02/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 371qd_signed.pdf
53/QĐ-UBND 06/01/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 53qd_signed.pdf
4439/QĐ-UBND 27/12/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4539qd_signed.pdf
4308/QĐ-UBND 12/12/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 4308qd_signed.pdf danh_muc_4308qd.pdf
4270/QĐ-UBND 06/12/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 4270qd_signed.pdf
4153/QĐ-UBND 01/12/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 4153qd_signed.pdf
3960/QĐ-UBND 23/11/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 3960qd_signed.pdf
3944/QĐ-UBND 21/11/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3944qd_signed.pdf
3918/QĐ-UBND 18/11/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 3918qd_signed.pdf
3557/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 3557qd_signed.pdf
3555/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 3555qd_signed.pdf
3554/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 3554qd_signed.pdf
3553/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3553qd_signed.pdf
2887/QĐ-UBND 25/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; giáo dục mầm non; thi, tuyển sinh; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2887qd_signed (1).pdf
2819/QĐ-UBND 22/08/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực làm việc; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2819qd_signed.pdf
2580/QĐ-UBND 01/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TPHCM 2580qd_signed.pdf
 Liên kết website
6.989.811
Đang truy cập : 37
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn