Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2580/QĐ-UBND 01/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TPHCM 2580qd_signed.pdf
2542/QĐ-UBND 28/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2542qd_signed.pdf
2541/QĐ-UBND 28/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2541qd_signed.pdf
2415/QĐ-UBND 15/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 2415qd.pdf
2380/QĐ-UBND 14/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 2380qd.pdf
2195/QĐ-UBND 29/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2195qd_signed.pdf
2194/QĐ-UBND 29/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 2194qd_signed.pdf
2141/QĐ-UBND 23/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 2141qd_signed.pdf
2137/QĐ-UBND 23/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2137qd_signed.pdf
2104/QĐ-UBND 21/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 2104qd_signed.pdf
2089/QĐ-UBND 21/06/2022 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 2089qd_signed.pdf
2059/QĐ-UBND 17/06/2022 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 2059qd_signed.pdf
2058/QĐ-UBND 17/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 2058qd_signed.pdf
1807/QĐ-UBND 30/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1807qd_signed.pdf
1484/QĐ-UBND 05/05/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1484qd_signed.pdf
1480/QĐ-UBND 05/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 1480qd_signed.pdf
1324/QĐ-UBND 22/04/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động tiền lương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao 1324qd_signed.pdf
1323/QĐ-UBND 22/04/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 1323qd_signed.pdf
1148/QĐ-UBND 15/04/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 1148qd_signed.pdf
1147/QĐ-UBND 15/04/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1147qd_signed.pdf
Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.741.507
Đang truy cập : 66
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn