Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3557/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 3557qd_signed.pdf
3555/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 3555qd_signed.pdf
3554/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 3554qd_signed.pdf
3553/QĐ-UBND 18/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3553qd_signed.pdf
2887/QĐ-UBND 25/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; giáo dục mầm non; thi, tuyển sinh; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2887qd_signed (1).pdf
2819/QĐ-UBND 22/08/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực làm việc; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2819qd_signed.pdf
2580/QĐ-UBND 01/08/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TPHCM 2580qd_signed.pdf
2542/QĐ-UBND 28/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2542qd_signed.pdf
2541/QĐ-UBND 28/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2541qd_signed.pdf
2415/QĐ-UBND 15/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 2415qd.pdf
2380/QĐ-UBND 14/07/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 2380qd.pdf
2195/QĐ-UBND 29/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2195qd_signed.pdf
2194/QĐ-UBND 29/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 2194qd_signed.pdf
2141/QĐ-UBND 23/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 2141qd_signed.pdf
2137/QĐ-UBND 23/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2137qd_signed.pdf
2104/QĐ-UBND 21/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 2104qd_signed.pdf
2089/QĐ-UBND 21/06/2022 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 2089qd_signed.pdf
2059/QĐ-UBND 17/06/2022 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 2059qd_signed.pdf
2058/QĐ-UBND 17/06/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh 2058qd_signed.pdf
1807/QĐ-UBND 30/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1807qd_signed.pdf
Đến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.115
Đang truy cập : 35
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn