Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2529/QĐ-UBND 13/07/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2529qdsigned.pdf
1580/QĐ-UBND 10/05/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1580qdsigned.pdf
1528/QĐ-UBND 07/05/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1528qdsigned.pdf
1459/QĐ-UBND 29/04/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 1459qdsigned.pdf
1190/QĐ-UBND 07/04/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch 1190qdsigned.pdf
1051/QĐ-UBND 29/03/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1051qdsigned.pdf
297/QĐ-UBND 25/01/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo 297qdsigned.pdf
4597/QĐ-UBND 14/12/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 4597qdsigned.pdf
4220/QĐ-UBND 17/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4220qdsigned.pdf
4077/QĐ-UBND 04/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm xã hội, quân dân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố 4077qdsigned.pdf
3941/QĐ-UBND 22/10/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 3941qdsigned.pdf
3935/QĐ-UBND 21/10/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 3935qdsigned.pdf
3651/QĐ-UBND 05/10/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 3651qdsigned.pdf
3650/QĐ-UBND 05/10/2020 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 3650qdsigned.pdf
2846/QĐ-UBND 07/08/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 2846qdsigned.pdf
2614/QĐ-UBND 24/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 2614qdsigned.pdf dmkem2614qdsigned.pdf dmtthc2614.doc maudonkem2614.docx
2613/QĐ-UBND 24/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2613qdsigned.pdf dm2613.docx
2450/QĐ-UBND 07/07/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2450qdsigned.pdf
2339/QĐ-UBND 30/06/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 2339qdsigned.pdf
2280/QĐ-UBND 23/06/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 2280qdsigned.pdf
Đến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.385
Đang truy cập : 66
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn