Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4112/QĐ-UBND 06/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 4112qd.pdf
4090/QĐ-UBND 02/12/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 4090qd.pdf
4020/QĐ-UBND 24/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 4020qd.pdf
3992/QĐ-UBND 23/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3992qd_signed.pdf
3895/QĐ-UBND 16/11/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022 3895qd.pdf
3814/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 3814qdsigned.pdf
3813/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 3813qd_signed.pdf
3812/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3812qdsigned.pdf
3720/QĐ-UBND 02/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố 3720qd_signed.pdf
3630/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3630qd.pdf
3629/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3629qd.pdf
3628/QĐ-UBND 19/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 3628qd.pdf
3503/QĐ-UBND 08/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 3503qd.pdf
3488/QĐ-UBND 08/10/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 3488qd_signed.pdf
3321/QĐ-UBND 15/09/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 3321qd.pdf
3320/QĐ-UBND 15/09/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3320qd.pdf
3319/QĐ-UBND 15/09/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 3319qd.pdf
3292/QĐ-UBND 10/09/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 3292qd.pdf
3291/QĐ-UBND 10/09/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 3291qd.pdf
3070/QĐ-UBND 23/08/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc 3070qd.pdf
Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.711.682
Đang truy cập : 50
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn