Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
961/QĐ-UBND 13/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
584/QĐ-UBND 16/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch
470/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
469/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
281/QĐ-UBND 17/01/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
6048/QĐ-UBND 28/12/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
6047/QĐ-UBND 28/12/2018 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
6046/QĐ-UBND 28/12/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
6038/QĐ-UBND 28/12/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5545/QĐ-UBND 04/12/2018 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu Nam
5544/QĐ-UBND 04/12/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
5543/QĐ-UBND 04/12/2018 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5079/QĐ-UBND 14/11/2018 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
4910/QĐ-UBND 02/11/2018 Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn TP
4445/QĐ-UBND 09/10/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
4269/QĐ-UBND 28/09/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
4252/QĐ-UBND 28/09/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
4047/QĐ-UBND 17/09/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
4046/QĐ-UBND 17/09/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3831/QĐ-UBND 05/09/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3510/QĐ-UBND 20/08/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3449/QĐ-UBND 17/08/2018 Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm
3150/QĐ-UBND 31/07/2018 Công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND
2971/QĐ-UBND 18/07/2018 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TPHCM
2700/QĐ-UBND 29/06/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
2611/QĐ-UBND 20/06/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch
2610/QĐ-UBND 20/06/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2505/QĐ-UBND 13/06/2018 Công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2375/QĐ-UBND 04/06/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2180/QĐ-UBND 24/05/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
1775/QĐ-UBND 02/05/2018 Công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP
1774/QĐ-UBND 02/05/2018 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TPHCM
1637/QĐ-UBND 20/04/2018 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
6390/QĐ-UBND 11/12/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại TPHCM
6253/QĐ-UBND 29/11/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM
6070/QĐ-UBND 17/11/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
5694/QĐ-UBND 25/10/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM
5693/QĐ-UBND 25/10/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM
5692/QĐ-UBND 25/10/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại TPHCM
5144/QĐ-UBND 02/10/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM
5091/QĐ-UBND 28/09/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
4686/QĐ-UBND 01/09/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại TPHCM
4607/QĐ-UBND 26/08/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
4052/QĐ-UBND 31/07/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại TPHCM
3493/QĐ-UBND 05/07/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại TPHCM
3387/QĐ-UBND 29/06/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
3132/QĐ-UBND 16/06/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu Nam được chuẩn hóa tại TPHCM
3131/QĐ-UBND 16/06/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa tại TPHCM
2765/QĐ-UB 29/05/2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
2764/QĐ-UBND 29/05/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM
2579/QĐ-UBND 24/05/2017 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
1336/QĐ-UBND 25/03/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
857/QĐ-UBND 01/03/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại TPHCM
611/QĐ-UBND 14/02/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại TPHCM
290/QĐ-UBND 19/01/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại TPHCM
52/QĐ-UBND 09/01/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
6870/QĐ-UBND 30/12/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại TPHCM
6517/QĐ-UBND 13/12/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông được chuẩn hóa tại TPHCM
5920/QĐ-UBND 11/11/2016 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
5643/QĐ-UBND 26/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải được chuẩn hóa tại TPHCM
5603/QĐ-UBND 25/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại TPHCM
5602/QĐ-UBND 25/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại TPHCM
5595/QĐ-UBND 25/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương được chuẩn hóa tại TPHCM
5456/QĐ-UBND 17/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM
5287/QĐ-UBND 10/10/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại TPHCM
5032/QĐ-UBND 26/09/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM
4647/QĐ-UBND 06/09/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM
3993/QĐ-UBND 08/08/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại TPHCM
3992/QĐ-UBND 08/08/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM
3847/QĐ-UBND 27/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại TPHCM
3814/QĐ-UBND 26/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM
3794 /QĐ-UBND 23/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM
3775/QĐ-UBND 22/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông và vận tải được chuẩn hóa tại TPHCM
3758/QĐ-UBND 21/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại TPHCM
3570/QĐ-UBND 11/07/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại TPHCM
3024/QĐ-UBND 13/06/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
2662/QĐ-UBND 25/05/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch được chuẩn hóa tại TPHCM
2103/QĐ-UBND 28/04/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại TPHCM
2059/QĐ-UBND 26/04/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
1855/QĐ-UBND 14/04/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
1461/QĐ-UBND 26/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại TPHCM
1235/QĐ-UBND 18/03/2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
875/QĐ-UBND 03/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP đã được chuẩn hóa tại TPHCM
6440/QĐ-UBND 04/12/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn TPHCM
6085/QĐ-UBND 19/11/2015 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND quận-huyện và UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM
5467/QĐ-UBND 06/11/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5466/QĐ-UBND 06/11/2014 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
5458/QĐ-UBND 05/11/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5319/QĐ-UBND 28/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5304/QĐ-UBND 27/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP
5118/QĐ-UBND 17/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP
5103/QĐ-UBND 16/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP
4912/QĐ-UBND 06/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4760/QĐ-UBND 25/09/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4743/QĐ-UBND 24/09/2014 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
4637/QĐ-UBND 16/09/2014 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
4267/QĐ-UBND 26/08/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND quận-huyện, UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP
3666/QĐ-UBND 28/07/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quảng cáo; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3336/QĐ-UBND 04/07/2014 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM
1714/QĐ-UBND 08/04/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND phường - xã, thị trấn
1572/QĐ-UBND 01/04/2014 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1326/QĐ-UBND 19/03/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
783/QĐ-UBND 22/02/2014 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP
747/QĐ-UBND 19/02/2014 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
4643/QĐ-UBND 28/08/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4359/QĐ-UBND 14/08/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND phường - xã, thị trấn
4226/QĐ-UBND 07/08/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện, UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP
4043/QĐ-UBND 26/07/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn TP
3888/QĐ-UBND 17/07/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn TP
3211/QĐ-UBND 18/06/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
2805/QĐ-UBND 31/05/2013 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được ban hành mới và bãi bỏ, hủy bỏ
2794/QĐ-UBND 31/05/2013 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
1814/QĐ-UBND 12/04/2013 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên địa bàn TP
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội áp dụng tại UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP
208/QĐ-UBND 13/01/2013 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Đến cuối tháng2/2019đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
216.651
Đang truy cập : 84
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn