Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4795/QĐ-UBND 07/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 4795qdsigned.pdf
4108/QĐ-UBND 30/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 4108q.rar
4107/QĐ-UBND 30/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 4107q.rar
3258/QĐ-UBND 02/08/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3258qdsigned.pdf
3169/QĐ-UBND 29/07/2019 Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 2) 19 QUY TRÌNH - theo QD 3169.rar
3083/QĐ-UBND 23/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 3083qdsigned.pdf 4763congbodanhmuctthcsotnmt.docx dtdmsuangay1772019.doc
2714/QĐ-UBND 27/06/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 1) QD-2714-cong bó 21 quy trinh.rar
2497/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 2497qdsigned.pdf 2497q.docx danhmucsotn.doc
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2496qdsigned.pdf 2496.docx danhmucsoqhkt.doc
2495/QĐ-UBND 13/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2495qdsigned.pdf 2495.docx danhmucsonn.doc
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2049qdsigned.pdf 1027congbodanhmuctthcsogddt.docx cbdm.docx
2048/QĐ-UBND 15/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2048qdsigned.pdf
1755/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 1755qdsigned.pdf cbqd.docx dmsgt.docx
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP 1754qdsigned.pdf 02congbotthccuatttp.docx dmtttp.doc
1753/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 1753qdsigned.pdf
1752/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1752qdsigned.pdf
961/QĐ-UBND 13/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 961qdsigned.pdf cbqd.doc cbdmsyt.doc
584/QĐ-UBND 16/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 584q.rar
470/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 470q.rar
469/QĐ-UBND 01/02/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 469q.rar
Đến cuối tháng9/2019đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
1.083.646
Đang truy cập : 107
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn