Năm 2019: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

8/1/2019 10:47:01

(Website Văn phòng) - Nhằm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Văn phòng UBND TP đã đề ra mục tiêu trong năm nay là “Đy mạnh cải cách hành chính, xây dng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Đ án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và 7 chương trình đột phá của TP; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đng, khuyến khích đi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; xây dựng Khu đô thị sáng tạo; phát trin hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đôi khí hậu; tăng cường phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường sng an toàn, lành mạnh cho người dân TP, tăng cường đu tư cho các hoạt động văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phm, cung cp nước sạch cho nhân dân; phát huy vai trò của y ban Mặt trận T quốc Việt Nam TP và các t chức chính trị - xã hội TP trong vận động nhân dân, t chức phong trào thi đua yêu nước và giám sát, phản biện xã hội hiệu quả; giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo, giữ vững n định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốcc tế”.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019, Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu – tổng hợp, giúp việc Thường trực UBND TP thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP, đặc biệt là Nghị quyết số 54/2017/ỌH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện chủ trương xây dựng TP thông minh, văn phòng điện tử; bố trí, sắp xếp và sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo hướng từng bước chuyên môn hóa, tinh gọn, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và số lượng biên chế được giao; điện tử hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ, giảm bớt khâu trung gian trong quá trình luân chuyển hồ sơ; đẩy mạnh công tác phát hành các loại văn bản qua hệ thống mạng; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nhân cách, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Văn phòng cũng sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua do TP, khối thi đua và các đoàn thể tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cũng như chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước 28/8; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức về vai trò và vị trí của cơ quan, xây dựng ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh; đảm bảo lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động

TNN.

Tin đã đăng

Năm 2019: Học tập Bác về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân(17/12/2018 2:31 CH)

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập(07/12/2018 10:13 SA)

Hướng dẫn công tác phòng cháy và chữa cháy tại Văn phòng (03/12/2018 7:31 SA)

Tập huấn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(26/11/2018 7:53 SA)

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)(23/11/2018 2:24 CH)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b