Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

5/9/2018 13:36:49

(Website Văn phòng) - Trước dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2018, UBND TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là yếu tố cốt lõi của sự tăng trưởng; thực hiện đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020; xây dựng Đề án Phát triển thị trường khoa học công nghệ, giúp doanh nghiệp có thói quen đặt hàng nhà khoa học nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp muốn tồn tại song song phải tìm kiếm nhau, kết nối với nhau; xây dựng Đề án tái cơ cấu sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát huy các cực tăng trưởng; phát triển doanh nghiệp bền vững, nhất là năng lực đổi mới sáng tạo, công tác quản trị trong từng doanh nghiệp; hình thành một số doanh nghiệp toàn cầu, nguồn lực mạnh vươn tầm thế giới, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng phát triển theo mô hình đàn sếu bay; xây dựng các danh mục, các sản phẩm chủ lực của TP; thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, chủ yếu là công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực thâm dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản phẩm…

Riêng trong quý 3/2018, TP sẽ hoàn thành 11/64 chương trình, đề án nhánh; tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; triển khai tốt Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế họp lý, nâng cao tỷ trọng yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP), sử dụng toàn diện và hiệu quả các nguồn lực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân; tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập sớm trở thành trung tâm kinh tế của khu vực; cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử; hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước phát triển hệ thống phân phổi, thúc đẩy hình thành những doanh nghiệp phân phối lớn của TP với các cơ sở kinh doanh hiện đại, giữ được vai trò dẫn dắt thị trường, vươn lên trong cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện liên thông kết nối văn bản điện tử trên địa bàn TP (sở - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn) qua phần mềm quản lý văn bản kết hợp với sử dụng chữ ký số, tăng số lượng văn bản thực hiện hoàn toàn qua hệ thống điện tử dần tiến tới bỏ văn bản giấy (trừ văn bản Mật); thực hiện triển khai Hệ thống dịch vụ công của TP cung cấp thêm nhiều dịch vụ công mức độ 3 và 4; triển khai mở rộng kết nối hệ thống một cửa điện tử TP với hệ thống Một cửa liên thông của các sở - ngành, quận - huyện…

VH.

Tin đã đăng

Năm 2018: Phấn đấu tăng thêm từ 8 đến 18 bậc các chỉ số môi trường kinh doanh(24/08/2018 10:37 SA)

Phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội(22/08/2018 11:07 SA)

Đến năm 2020: Phấn đấu nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người lên 19,8 m2/người(12/07/2018 9:29 SA)

Sẽ thi tuyển quốc tế lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị(20/06/2018 10:09 SA)

Nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm(15/06/2018 9:32 SA)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b