Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách TP những tháng cuối năm 2018

25/9/2018 10:45:41

(Website Văn phòng) - Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018, UBND TP đã yêu cầu ngành thuế tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; phấn đấu đến ngày 31/12/2018 đạt mục tiêu tổng nợ thuế không vượt quá 4% so tổng thu ngân sách năm 2018...

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ triển khai các giải pháp thu hút nguồn vốn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; kết hợp với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư để giảm h số hiệu quả sử dụng vốn (ICOR). Cụ thể như công bố các chương trình và dự án cần tập trung thu hút đầu tư, giới thiệu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia; tranh thủ tối đa các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn; triển khai nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với một vài địa chỉ trên địa bàn TP; xác định danh mục các dự án hạ tầng trọng điểm thực hiện theo hình thức BT, BOT, BTO để đưa ra kêu gọi đầu tư; xây dựng cơ chế, triển khai giải pháp đầu tư theo hình thức hợp tác giữa nhà nước và huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về huy động vốn như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, triển khai thủ tục tiếp nhận khoản vay Hỗ trợ Chính sách phát triển cho ngân sách TPHCM từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (Chương trình DPO); đề xuất hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trẻ; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp…

Để tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, UBND TP cũng giao các cơ quan chức năng phân loại, sắp xếp các dự án để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; kiên quyết điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng hoàn thành; xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm đầu mối; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực sự nghiệp công trên địa bàn TP; triển khai đấu thầu các hoạt động cung ứng dịch vụ công ích; nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt, giảm dần kinh phí ngân sách chi cho công tác trợ giá xe buýt; phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được duyệt…

VH.

Tin đã đăng

Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP(05/09/2018 1:36 CH)

Năm 2018: Phấn đấu tăng thêm từ 8 đến 18 bậc các chỉ số môi trường kinh doanh(24/08/2018 10:37 SA)

Phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội(22/08/2018 11:07 SA)

Đến năm 2020: Phấn đấu nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người lên 19,8 m2/người(12/07/2018 9:29 SA)

Sẽ thi tuyển quốc tế lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị(20/06/2018 10:09 SA)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b