Phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

22/8/2018 11:07:09

(Website Văn phòng) - UBND TP đã phân công thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cơ quan thường trực tham mưu 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và 2 chương trình đột phá bổ sung (theo Kết luận số 363-KL/TƯ) sau khi thành lập Ban Điều hành, tiến hành đổi mới cách làm; ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức thực hiện; định kỳ rà soát các danh mục công việc phải hoàn thành theo kế hoạch năm, 6 tháng, quý; khai thác nguồn vốn từ chuyển quỹ đất nông nghiệp sang phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, ưu tiên đầu tư những dự án kết thúc trước và trong năm 2021; thực hiện tái cơ cấu vốn để hoàn tất công trình; đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi đầu tư các dự án, cần chuyển sang phương thức nhà nước mua dịch vụ công do các doanh nghiệp cung cấp trong thị trường cạnh tranh thay cho phương thức đầu tư ngân sách để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả hoặc triển khai dự án mới; phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân tham gia và cơ quan nhà nước phải đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình đột phá; xây dựng kế hoạch từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ TP, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từng năm, các vấn đề cần tập trung thực hiện cũng như xác định các nội dung, giải pháp, lộ trình của từng đơn vị gắn với phân công trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, UBND TP cũng phân công các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu thực hiện 11 nội dung nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội TP 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 8/2018 và sau khi hoàn thành đối với các nội dung phải hoàn thành trong quý 3/2018. Đối với các nội dung phải hoàn thành trong quý 4/2018 thì báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 9, tháng 11/2018 và sau khi hoàn thành.

TNN.

Tin đã đăng

Đến năm 2020: Phấn đấu nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người lên 19,8 m2/người(12/07/2018 9:29 SA)

Sẽ thi tuyển quốc tế lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị(20/06/2018 10:09 SA)

Nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm(15/06/2018 9:32 SA)

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018(06/06/2018 8:46 SA)

Nhiệm vụ tập trung trong quý 2/2018(24/04/2018 10:45 SA)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b