Mời gọi sinh viên tham gia thực hiện các chương trình, đề án triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP

10/4/2018 10:52:42

(Website Văn phòng) - Tại buổi gặp gỡ sinh viên tiêu biểu, UBND TP đã giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, cụ thể hóa các góp ý, hiến kế của sinh viên vào công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của đơn vị; thông tin đến Thành Đoàn các nội dung đã tổ chức triển khai; đồng thời lập danh mục các chương trình, đề án để mời gọi sinh viên các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện, trọng tâm là các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Đề án quy hoạch xây dựng Khu đô thị sáng tạo, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, Kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP đến năm 2020.

Thành Đoàn cần tổ chức ký kết liên tịch giữa Đoàn thanh niên với ngành giáo dục TP về hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế, trọng tâm là đào tạo ngoại ngữ; bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đoàn TP và phong trào hoạt động Đoàn; phối hợp với các Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành để tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe góp ý của sinh viên theo chuyên ngành, lĩnh vực; mở 1 chuyên mục trên website của Thành Đoàn để sinh viên tham gia góp ý, hiến kế phát triển TP, đồng thời làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần bồi dưỡng thế hệ thanh niên trở thành những tấm gương sáng, chiến sĩ tiên phong, xây dựng và phát triển TP.

TNN.

Tin đã đăng

TPHCM: Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập(10/04/2018 10:50 SA)

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2018(09/04/2018 8:29 SA)

Giới thiệu 4 công trình vào danh sách kiểm tra, nghiệm thu năm 2018(09/04/2018 8:04 SA)

3 tháng đầu năm 2018, kiều hối về TPHCM đạt 1,12 tỷ USD(09/04/2018 7:44 SA)

Xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò (09/04/2018 7:31 SA)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b