Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

30/11/2018 15:11:47

(Website Văn phòng) - UBND TP vừa quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TP.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có chức năng làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao...

Trụ sở của Ban đặt tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

* UBND TP cũng quyết định ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải giúp UBND TP theo dõi, quản lý hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP, trừ nội dung nhân sự lãnh đạo Ban và các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài. Thời gian ủy quyền là 5 năm.

TNN.

Tin đã đăng

Ủy quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản vật chứng(30/11/2018 8:49 SA)

Ủy quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản vô chủ(30/11/2018 8:47 SA)

Tổ chức Tuần lễ Sách kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM(30/11/2018 8:28 SA)

Tổ chức lại Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP(30/11/2018 7:51 SA)

Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch hai khu liên hợp xử lý chất thải rắn(29/11/2018 3:09 CH)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b