Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

16/10/2018 10:20:24

(Website Văn phòng) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP.

Theo đó, dự kiến trong quý 4/2018, TP sẽ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị định này do Chủ tịch UBND TP chủ trì. Kế hoạch gồm 4 nhóm nội dung chính: công tác triển khai, quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 26 nhiệm vụ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 – 2020, nên UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai cho UBND TP.

* UBND TP cũng yêu cầu Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư ấp, khu phố cho Sở Văn hóa và Thể thao. Thời gian thực hiện bàn giao hoàn thành trước ngày 1/11/2018.

TNN.

Tin đã đăng

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách TP những tháng cuối năm 2018(25/09/2018 10:45 SA)

Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP(05/09/2018 1:36 CH)

Năm 2018: Phấn đấu tăng thêm từ 8 đến 18 bậc các chỉ số môi trường kinh doanh(24/08/2018 10:37 SA)

Phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội(22/08/2018 11:07 SA)

Đến năm 2020: Phấn đấu nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người lên 19,8 m2/người(12/07/2018 9:29 SA)

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b