Nhiều nội dung trình HĐND TP trong quý 1/2018

23/1/2018 10:49:40

(Website Văn phòng) - Để chuẩn bị kỳ họp HĐND TP bất thưòng trong quý 1/2018, UBND TP đã giao Sở Nội vụ chuẩn bị Báo cáo công tác cải cách hành chính, tăng chỉ số hài lòng của nhân dân giai đoạn 2011 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2020; dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND TP về công tác cải cách hành chính; Báo cáo kết quả tinh giản biên chế, kế hoạch đến năm 2021; Đ án ủy quyn cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP, UBND và Chủ tịch UBND quận-huyện; Tờ trình về chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở-ban-ngành, các khu công nghệ cao.

Sở Tài chính chuẩn bị Tờ trình và Đề án thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương; chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Tờ trình về thu hồi đất thực hiện dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Tờ trình về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Sở Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình về phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, một số hè phố trên đia bàn TP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng ngân sách TP.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao thực hiện Đề án khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên tất cả các lĩnh vực từ TP đến quận-huyện; đề xuất phương án sắp xếp, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực; đề xuất xã hội hoá, tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện; lựa chọn một số đơn vị thí điểm trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP thực hiện Đề án mô hình cơ quan quản lý, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cồ phần, vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; nghiên cứu việc sáp nhập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP và Chi cục Tài chính doanh nghiệp, thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác.

Sở Nội vụ thực hiện Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của TP, quận-huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA; đề xuất sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.

VH.

Tin đã đăng

Thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018(22/01/2018 10:47 SA)

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức(12/01/2018 8:43 SA)

Năm 2018: Tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức(10/01/2018 7:46 SA)

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức(03/01/2018 10:36 SA)

Nhiều hoạt động đón chào năm mới 2018(25/12/2017 11:33 SA)

Đến cuối tháng8đã giải quyết
97,1%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b