Năm 2018: Tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức

10/1/2018 07:46:31

(Website Văn phòng) - UBND TP đã kiến nghị Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP để TP triển khai xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực; nhất là lĩnh vực phân cấp, ủy quyền về công tác cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế tài chính để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Ban Tổ chức Trung ương cần tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho TP, giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho Học viện Cán bộ TP để chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ có chất lượng cao, có năng lực và phẩm chất tốt để đảm trách và thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu lớn của TP.

Trung ương cần sớm có chủ trương về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức để TP chủ động xây dựng và thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành các văn bản quy định về xếp loại đơn vị sự nghiệp công lập và quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức các ngành và lĩnh vực chưa có mã số, tiêu chuẩn mới; cho phép tiếp tục tuyển dụng các chức danh y tế học đường, tài chính - kế toán, thủ quỹ và văn thư, lưu trữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới trúng tuyển; sớm ban hành Thông tư về tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng để triển khai áp dụng cho các lớp mà TP tổ chức trong năm 2018 và những năm tiếp theo...

* Theo Kế hoạch năm 2018, TP sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước TP, trước tiên là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù cho TP, nhất là nội dung về xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài góp phần tạo chuyển biến trong việc sắp xếp tổ chức và xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân...

VH.

Tin đã đăng

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức(03/01/2018 10:36 SA)

Nhiều hoạt động đón chào năm mới 2018(25/12/2017 11:33 SA)

2/1: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018(21/12/2017 1:50 CH)

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12(13/12/2017 2:19 CH)

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11(06/11/2017 2:00 CH)

Đến cuối tháng8đã giải quyết
97,1%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b