Tăng cường công tác tổ chức, khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

10/8/2017 12:55:32

(Website Văn phòng) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tăng cường kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục vận động, hướng dẫn tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua Hệ thống này.

Từ nay đến cuối năm 2017, mỗi cơ quan, đơn vị phải đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự tham gia đánh giá của tổ chức, người dân trên Hệ thống. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải đạt mức trên 80%.

Ngoài hình thức đánh giá hài lòng trên Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị, UBND TP khuyến khích các cơ quan, đơn vị triển khai công tác đánh giá hài lòng thông qua các hình thức khác nhưng đảm bảo thống nhất, tương đồng với các nội dung tiêu chí đánh giá đã được quy định trong Hệ thống.

Đồng thời UBND TP cũng yêu cầu mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống này đến các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành chính và UBND phường-xã, thị trấn; bố trí thiết bị đánh giá hài lòng ở vị trí thích hợp, triển khai bảng biểu, tài liệu hướng dẫn nhằm thu hút, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, người dân tham gia đánh giá.

Các cơ quan, đơn vị cần căn cứ kết quả đánh giá và các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử tại các đơn vị với Cổng thông tin một cửa điện tử của TP; triển khai Hệ thống đánh giá hài lòng đến Cục Thuế TP, Công an TP, Văn phòng đăng ký đất đai TP và các chi nhánh ở các quận-huyện, Bảo hiểm xã hội TP và Bảo hiểm xã hội quận-huyện.

TNN.

Tin đã đăng

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018(08/08/2017 9:48 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8(07/08/2017 11:42 SA)

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP(11/07/2017 8:20 SA)

Tiếp tục tiết kiệm triệt để trong năm 2017(09/06/2017 11:10 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ(16/05/2017 10:25 SA)

Đến cuối tháng5đã giải quyết
96,7%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b