Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

8/8/2017 09:48:48

(Website Văn phòng) - Chủ tịch UBND TP đã chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

Theo đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2018 sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; mở rộng ngoại giao đa phương, tăng cường kết nối giao lưu quốc tế trên các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các dự án sử dụng công nghệ cao, hiện đại; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng…

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 phải được xây dựng sát thực tế, trong đó thu nội địa (không kể thu dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 12% thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017.

Đối với dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 thì xây dựng trên cơ sở tiết kiệm, theo từng lĩnh vực; ưu tiên bố trí các dự án, nhiệm vụ đã cam kết thực hiện, các chế độ, chính sách đã ban hành.

Đối với chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách TP năm 2018 phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 của TP; đảm bảo thực hiện theo lộ trình 7 chương trình đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X thông qua; ưu tiên bố trí vốn đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, chương trình mục tiêu nông thôn mới, công trình ứng phó biến đổi khí hậu và công trình phúc lợi xã hội khác.

Từ ngày 1/1/2017, toàn bộ số thu từ việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (sau khi trừ chi phí) phát sinh đều phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Về chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách TP, chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo thứ tự như sau: ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn; dự án dự kiến hoàn thành năm 2017; vốn đối ứng, vốn trả nợ vay cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo Luật đất đai năm 2013; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được duyệt.

VH.

Tin đã đăng

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8(07/08/2017 11:42 SA)

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP(11/07/2017 8:20 SA)

Tiếp tục tiết kiệm triệt để trong năm 2017(09/06/2017 11:10 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ(16/05/2017 10:25 SA)

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước(21/04/2017 10:12 SA)

Đến cuối tháng5đã giải quyết
96,7%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b