Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

17/7/2017 13:46:52

(Website Văn phòng) - Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, UBND TP đã giao Ban Tiếp công dân thực hiện công tác tiếp nhận, chuyển xử lý, theo dõi, đôn đốc, cập nhật, tham mưu văn bản cho UBND TP báo cáo kết quả xử lý nội dung phản ánh kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (http://nguoidan.chinhphu.vn).

Trong khi chờ hoàn thiện phần mềm, Ban Tiếp công dân sẽ tiếp nhận xử lý bằng văn bản giấy do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa việc người dân phản ảnh, kiến nghị vượt cấp, Ban Tiếp công dân cũng được giao tham mưu UBND TP thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý thông tin phản ánh qua Đường dây nóng cũng như các kênh giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

VH.

Tin đã đăng

TPHCM: Đề xuất 4 nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ(17/07/2017 1:45 CH)

TPHCM: Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ phải có chiến lược, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP(17/07/2017 10:47 SA)

Đề xuất một số quy định cần sửa đổi, bổ sung trong Luật thanh niên(14/07/2017 2:27 CH)

Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng(14/07/2017 2:16 CH)

TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện để dự án thử nghiệm chống ngập bằng máy bơm thông minh tiến hành thuận...(14/07/2017 2:08 CH)

Đến cuối tháng2đã giải quyết
95,3%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b