Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008

13/7/2017 08:08:02

(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Tư pháp được giao giúp UBND TP hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở-ngành, UBND các quận-huyện xây dựng báo cáo tổng kết; tổng hợp, đánh giá và xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết của UBND TP theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành pháp luật về quốc tịch.

Công an TP, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND các quận-huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng Báo cáo tổng kết theo biểu mẫu thống kê số liệu thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Công an TP báo cáo bổ sung các nội dung: sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật quốc tịch năm 2008 với Bộ luật dân sự, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; sự gắn kết, liên thông giữa quy định của pháp luật về quốc tịch trong mối liên hệ thực tiễn với việc đăng ký, quản lý cư trú; cấp, thu hồi, sử dụng giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân khác; sự phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình giải quyết hồ sơ về quốc tịch, đặc biệt là việc thẩm tra, xác minh về nhân thân; tình hình sử dụng quốc tịch của người có hai hoặc nhiều quốc tịch (quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài) khi xuất/nhập cảnh; thống kê, lập danh sách số người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn chưa nhập quốc tịch Việt Nam nhưng đã được đăng ký thường trú, cấp giấy chứng minh nhân dân và đề xuất hướng xử lý để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quốc tịch...

Thục Duyên

Tin đã đăng

Tổ chức Chợ phiên Nông sản an toàn tại khu vực Công viên Lê Văn Tám(13/07/2017 7:31 SA)

Khẩn trương kiểm tra, khảo sát các khu vực ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao(12/07/2017 8:09 SA)

Tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp(12/07/2017 7:52 SA)

Đẩy nhanh kết nối giao thông TPHCM với các địa phương trong vùng(12/07/2017 7:46 SA)

Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV(12/07/2017 7:39 SA)

Đến cuối tháng2đã giải quyết
95,3%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b