Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

19/5/2017 08:08:12

(Website Văn phòng) – UBND TP đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ngành, đoàn thể TP chủ trì triển khai các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2021 (phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đoàn thể và theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương không thành lập các Ban Chỉ đạo) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này.

Sở Tư pháp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP.

Thanh tra TP trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cần chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thanh tra.

Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND các quận-huyện chỉ đạo Thanh tra sở, Thanh tra quận-huyện khi thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật của đối tượng thanh tra.  

Thục Duyên

Tin đã đăng

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”(19/05/2017 7:21 SA)

Tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp (19/05/2017 7:09 SA)

Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (19/05/2017 7:09 SA)

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở(18/05/2017 11:06 SA)

Triển khai chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em(18/05/2017 11:05 SA)

Đến cuối tháng3đã giải quyết
95,7%
hồ sơ đúng hạn
    b