Sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

15/3/2017 09:42:27

(Website Văn phòng) – Theo báo cáo của UBND TP, các công tác trọng tâm của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2017 đề ra đều được triển khai và hoàn thành hiệu quả, đạt chất lượng, tiến độ. Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

Trong quý I, TP đã thực hiện quyết liệt công tác rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của TP và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân được duy trì thường xuyên…

Trong quý II năm 2017, UBND TP sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

TP sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự  nghiệp trên địa bàn TP; thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước...

Thục Duyên

Tin đã đăng

Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại TPHCM năm 2017(15/03/2017 9:13 SA)

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017(15/03/2017 9:12 SA)

Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2(15/03/2017 8:25 SA)

TPHCM được đánh giá là điểm đầu tư hấp dẫn nhất(15/03/2017 8:23 SA)

Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại(14/03/2017 10:43 SA)

Đến cuối tháng3đã giải quyết
95,7%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b