Danh sách địa chỉ thư điện tử, số điện thoại của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền

 

1. Các lãnh đạo Văn phòng

- Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng   - SĐT: (028) 38249321

(vvhoan.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Võ Sĩ, Phó Văn phòng   -  SĐT: (028) 38256631

(vsi.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Văn phòng  -  SĐT:  (028) 38295052

(nhtin.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Văn phòng  - SĐT: (028) 38242040

(nguyenthanhtung@tphcm.gov.vn)

- Ông Lê Văn Thanh, Phó Văn phòng    - SĐT: (028) 39246246

(levanthanh@tphcm.gov.vn)

2. Lãnh đạo các phòng, ban

- Ông Mai Hữu Quyết, Trưởng Phòng Tổng hợp   - SĐT: (028) 38235897

(mhquyet.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Lê Tấn Cường, Trưởng Phòng Kinh tế  - SĐT: (028) 39349102

(ltcuong.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Lê Văn Nhung, Trưởng Phòng Văn xã  -    SĐT: (028) 38297020

(lvnhung.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng Phòng Đô thị  - SĐT: (028) 38238671

(ntchuong.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Bà Võ Diệp Tuyết Dung, Trưởng Phòng Nội chính - Pháp chế  -  SĐT: (028) 38296977

 (vdtdung.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Đặng Văn Định, Trưởng Phòng Dự án  -  SĐT: (028) 38249555

(dvdinh.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Bà Hồ Thị Quyên, Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - SĐT: (028)

(htquyen.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Hoàng Nam Phong, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức  -  SĐT: (028) 38296052

(hnphong.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Nguyễn Ngọc Dũ, Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ   -   SĐT:  (028) 38296115

(nndu.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Lê Văn Lộc, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân TP - SĐT: (028) 39302475

(vptcd@tphcm.gov.vn)

3. Giám đốc các Trung tâm

- Ông Lê Văn Út, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học   - SĐT: (028) 38258322

(lvut.ubnd@tphcm.gov.vn)

- Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Công báo   - SĐT:  (028) 38233686

(hvhung.ubnd@tphcm.gov.vn)

4. Văn phòng UBND TPHCM

- Điện thoại: (84-028) 38 291 054 - (84-028) 38 291 055

- Fax: (84-028) 38295675

- Email:  vpubndtp@tphcm.gov.vn

5. Bộ phận thường trực website (Trung tâm Tin học)

- Điện thoại: (84-028) 38258322  hoặc  (84-028) 38233390

- Fax: (84-028) 38 296 116

- Email: ttth@tphcm.gov.vn

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b