Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già của dân tộc luôn quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, từ trẻ nhỏ đến cụ già, từ người chiến sỹ trên sa trường đến những anh hậu cần, tài xế, từ tầng lớp nông dân, công nhân cho đến trí thức, tiểu tư sản...

 

Hôm nay là buổi chào cờ đầu tiên của năm 2019, cũng là buổi đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương việc học tập chuyên đề năm 2019, "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”, “cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức và được gói gọn trong 4 chữ “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”. Bốn đức tính đó phải được thể hiện cụ thể bằng hành động, việc làm hàng ngày chứ không phải là những lời nói suông, hô hào lấy lệ. Cán bộ, công chức phải gương mẫu về đạo đức. Sự gương mẫu về đạo đức là một trong những chuẩn mực đặc trưng của nền công vụ. Người có quyền lực càng lớn, địa vị càng cao thì càng phải thường xuyên tu dưỡng và làm gương sáng về đạo đức. Những điều đó, đến nay vẫn còn nguyên giá trị!

 

Từ Làng Sen đã toả làn hương thơm ngát

Hương đoá sen thanh bạch Hồ Chí Minh

Những ca từ ngọt ngào mang âm hưởng dân ca đưa chúng tôi về thăm xứ Nghệ - vùng đất địa linh nhân kiệt, chiếc nôi hình thành nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt các đức tính, phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đồng thời phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân và trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc to hay việc nhỏ.

 

Trong suốt cuộc đời vì nước, vì dân, Hồ Chủ tịch luôn nêu tấm gương mẫu mực về đạo đức của người cộng sản. Gương sáng đạo đức Hồ Chí Minh đã quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và hành động của quảng đại quần chúng nhân dân yêu nước, từ đó đưa đến những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 

Phong cách Bác Hồ là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc và nhân loại. Phong cách của Bác thể hiện qua cách nghĩ, cách làm, cách diễn đạt, ứng xử, sinh hoạt hằng ngày,… xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú. Bác không dựa vào quyền lực để buộc mọi người phải phục tùng, mà bằng sự nêu gương, bằng phong cách làm việc quần chúng, tập thể, dân chủ và khoa học.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị có tầm vóc lịch sử và quốc tế, là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhưng, Bác Hồ lại có một đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn và luôn luôn gần dân, thương dân, vì dân. Đó là đặc trưng của phong cách sống Hồ Chí Minh.

 

Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta. Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Sự nghiệp báo chí của Người đã góp phần quan trọng làm nên diện mạo báo chí cách mạng Việt Nam trong một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc.

 

Trong văn hóa Hồ Chí Minh có một đặc trưng mang dấu ấn riêng, rất Hồ Chí Minh đó là phong cách ứng xử. Phong cách đó cho chúng ta thấy chân dung của một vị lãnh tụ đồng thời cũng là một công bộc của nhân dân, vừa có uy lực lại vừa có sức cuốn hút kỳ lạ. Bác vừa là nhà chính trị sáng suốt, vừa là nhà thơ mẫn cảm; khẩn trương như một chiến sĩ; thanh thản như một triết gia; mềm dẻo mà cương nghị; cao cả mà thiết thực; vô cùng giản dị mà lại rất mực thanh tao; quan tâm cái lớn, không quên cái nhỏ; thấy rừng, thấy cả từng cây.

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b