Thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Văn phòng UBND TP đã ban hành các Quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thành lập các Phòng. Nay Văn phòng thống nhất hình thức ký hiệu các văn bản hành chính theo tên gọi mới của các Phòng...

 

Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Văn phòng. Theo đó, công tác văn thư gồm: quản lý văn bản đến; soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý và sử dụng con dấu.

 

Ngày 19/1/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Nhằm quán triệt Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Văn phòng UBND TP vừa thông báo đến các sở-ngành, UBND quận-huyện và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP, từ 1/10/2012 sẽ không tiếp nhận và xử lý những hồ sơ trình UBND TP giải quyết công việc không đính kèm văn bản điện tử.

 

Văn phòng UBND TP vừa xây dựng kế hoạch triển khai, vận hành chức năng gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng giữa Văn phòng UBND TP với các sở-ngành, quận-huyện và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc TP nhằm giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử (VBĐT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành, UBND quận-huyện và các doanh nghiệp TP đính kèm VBĐT khi trình UBND TP hồ sơ xử lý công việc (trừ văn bản có nội dung mật).

 

UBND TP đã ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

 

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b