Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 6,6 % dân số so với cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

 

Để kịp thời xử lý văn bản, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND TP thông suốt, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện thực hiện nghiêm Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 về Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016; các yêu cầu tại công văn số 4974/VP-CNN ngày 15/9/2006 về việc đính kèm hồ sơ có liên quan khi trình UBND TP giải quyết và công văn số 6128/VP-TTTH ngày 1/9/2011 đề nghị các sở-ngành, quận-huyện phối hợp trong việc gửi tập tin văn bản hành chính qua mạng tin học.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Văn phòng UBND TP vừa ban hành bộ tài liệu quản lý chất lượng các hồ sơ và công việc tại Văn phòng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 gồm 15 quy trình nghiệp vụ.

 

Văn phòng HĐND và UBND TPHCM đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Văn phòng cho 17 công tác chuyên môn gồm:

 

Tất cả văn bản, kể cả bản Fax, văn bản chuyển qua mạng, văn bản mật và đơn, thư khiếu nại tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng và lãnh đạo Văn phòng, các Phòng chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bản đến) phải được quản lý theo trình tự như sau: tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

 

Phòng Hành chính – Tổ chức chịu trách nhiệm quản lý tất cả các loại văn bản phát hành, kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và văn bản mật (sau đây gọi chung là văn bản đi) của cơ quan theo thủ tục trình tự quy định: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày. ghi số ký hiệu và ngày, tháng của văn bản; nhân bản; đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); đăng ký văn bản đi; làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; lưu văn bản đi.

 

Năm 2003, Văn phòng HĐND và UBND TPHCM áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đối với hồ sơ cấp Giấy phép đầu tư trong và ngoài nước. Hệ thống đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) tư vấn thực hiện và Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn có giá trị đến ngày 26 tháng 2 năm 2007. Văn phòng đã mở rộng hệ thống quản lý và được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn có giá trị đến ngày 30 tháng 7 năm 2011.

Đến cuối tháng9đã giải quyết
97,2%
hồ sơ đúng hạn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b