Nội dung công việcĐơn vị thực hiệnPhòng chuyên viên theo dõiTình trạng xử lýThời hạn hoàn thành
cung cấp tài liệu cuộc họp TTUB về quy hoạch ngành thương mại đến 2030Sở Công Thương TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý quá hạn

22/02/2017

(-30) ngày
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 trên địa bàn Thành phố; báo cáo kết quả cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 7 năm 2016. Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCMThường trục UB và LĐVP Đã xử lý quá hạn

30/07/2016

Giao Sở Công Thương liên hệ Văn phòng Thành ủy để báo cáo Thường trực Thành ủy về việc xây dựng Đề án “Quy hoạch ngành Thương mại Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” vào cuối tháng 6 năm 2016; Chuẩn bị chu đáo khi báo cáo với Thường trực Thành ủySở Công Thương TP.HCMPhòng Tài chính Thương mại Du lịch Đã xử lý quá hạn

30/06/2016

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, kiên toàn Tổ công tác (theo quyết định số 5616 ngày 13/11/2014 của ủy ban Nhân dân Thành Phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 6/2016Sở Tài Chính TP.HCMThường trục UB và LĐVP Đã xử lý quá hạn

30/06/2016

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Trường Đại học Kinh tế Thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án “Quy hoạch ngành Thương mại Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” trên cơ sở tiếp thu những thông tin và kết quả đã nghiên cứu được, kết hợp cập nhật những thông tin mới nhằm mục đích xây dựng Đề án sát với tình hình thực tế hiện nay; Tổng hợp và thông qua Hội đồng thẩm định Đề án trước ngày 15 tháng 6 năm 2016Sở Công Thương TP.HCMPhòng Tài chính Thương mại Du lịch Đã xử lý quá hạn

15/06/2016

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Trường Đại học Kinh tế Thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án “Quy hoạch ngành Thương mại Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” trên cơ sở tiếp thu những thông tin và kết quả đã nghiên cứu được, kết hợp cập nhật những thông tin mới nhằm mục đích xây dựng Đề án sát với tình hình thực tế hiện nay; Tổng hợp và thông qua Hội đồng thẩm định Đề án trước ngày 15 tháng 6 năm 2016Viện nghiên cứu phát triển TP.HCMPhòng Tài chính Thương mại Du lịch Đã xử lý quá hạn

15/06/2016

Giao Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.HCM chuẩn bị báo cáo tình hình Văn hóa - Xã Hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tăm 6 tháng cuối năm 2016, Trình ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/6/2016Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCMThường trục UB và LĐVP Đã xử lý quá hạn

15/06/2016

Song song việc xây dựng Đề án “Quy hoạch ngành Thương mại Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về (i) Quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2025; (ii) Chương trình Nâng cấp, sửa chữa mạng lưới chợ truyền thống giai đoạn 2016-2020; (iii) Chương trình Xây dựng Chuỗi cung ứng thực phẩm sạch trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 (trong đó lưu ý về mục đích, yêu cầu, hiện trạng, thời gian, tiến độ thực hiện, kinh phí và nguồn kinh phí…); Báo cáo và trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 5 năm 2016Sở Công Thương TP.HCMPhòng Tài chính Thương mại Du lịch Đã xử lý quá hạn

31/05/2016

rà soát lại cơ sở pháp lý, quá trình đầu tư thực hiện dự án và kinh doanh lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô E Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2 trước và sau khi thực hiện cổ phần hóa; đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc tồn tại, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 5 năm 2016.Ban Đổi Mới Quản Lý Doanh NghiệpThường trục UB và LĐVP Đã xử lý quá hạn

31/05/2016

rà soát lại cơ sở pháp lý, quá trình đầu tư thực hiện dự án và kinh doanh lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô E Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2 trước và sau khi thực hiện cổ phần hóa; đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc tồn tại, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 5 năm 2016.Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP.HCMThường trục UB và LĐVP Đã xử lý quá hạn

31/05/2016

12345678910...

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (08)38296052, (08)38295026. Fax: (08)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b