Nội dung công việcĐơn vị thực hiệnPhòng chuyên viên theo dõiTình trạng xử lýThời hạn hoàn thành
Về Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Thực hiện KL tại Thông báo số416-TB/VPTU ngày8/3/2017Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCMPhòng Dự án Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Về Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Về Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện công tác đánh giá tỷ lệ nội địa hóa của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Sở Công Thương tại công văn nêu trên. Sở Công Thương triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2017Sở Công Thương TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Về Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu sửa chữa công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCMPhòng Kinh tế Đã xử lý trong hạn

31/12/2017

Chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện công tác đánh giá tỷ lệ nội địa hóa của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Sở Công Thương tại công văn nêu trên. Sở Công Thương triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2017Sở Công Thương TP.HCMPhòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn

31/12/2017

(71) ngày
Chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện công tác đánh giá tỷ lệ nội địa hóa của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống của Sở Công Thương tại công văn nêu trên. Sở Công Thương triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2017Sở Công Thương TP.HCMPhòng Kinh tế Đã xử lý trong hạn

31/12/2017

Thực hiện KL tại Thông báo số416-TB/VPTU ngày8/3/2017Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCMPhòng Dự án Đã xử lý trong hạn

31/12/2017

tiếp tục triển khai Luật thống kê 2015Cục Thống kê TP.HCMPhòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn

30/12/2017

(70) ngày
12345678910...

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b