Nội dung công việcĐơn vị thực hiệnPhòng chuyên viên theo dõiTình trạng xử lý
Chủ động xây dựng tiêu chí, hướng dẫn và tổ chức bình chọn 24 Giải thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã thị trấn tiêu biểu năm 2018Sở Nội Vụ TP.HCMPhòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn
Báo cáo phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và khái quát hình ảnh người Chủ tịch Ủy ban nhân dân 322 phường - xã, thị trấn năm 2018Sở Nội Vụ TP.HCMPhòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn
Tham mưu kế hoạch gặp gỡ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 322 phường - xã, thị trấn năm 2019Sở Nội Vụ TP.HCMPhòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn
BCThanh tra Thành phố TP.HCMPhòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn
BCThanh tra Thành phố TP.HCMPhòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn
bcSở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCMPhòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn
BCThanh tra Thành phố TP.HCMPhòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn
Tham mưu, đề xuấtSở Văn hóa - Thể thao TP.HCMPhòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2018 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,Viện nghiên cứu phát triển TP.HCMPhòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn
bcThanh tra Thành phố TP.HCMPhòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn
12345678910...

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (028)38296052, (028)38295026. Fax: (028)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b