Chương trình “Làm cho Thành phố càng ngày càng xuân” (25/5/2016 08:57:15)

(Website Văn phòng) - Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND TP vừa chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Niềm Hy Vọng làm đầu mối vận động Hiệp hội Đồ gỗ và Nội thất, Hiệp hội chơi golf tham gia trồng cây đường phố và trong công viên trong năm 2016.

Tăng cường thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND TP (9/5/2016 14:26:17)

(Website Văn phòng) – Trong thời gian còn chờ UBND TP phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TP, Lãnh đạo Văn phòng UBND TP vừa yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và đơn vị trực thuộc tập trung triển khai cho công chức, viên chức và người lao động tự giác chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc hiện hành của cơ quan.

Đến cuối tháng2đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
http://huongsenhotel.com.vn

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.

  ĐT: (08)38296052, (08)38295026. Fax: (08)38295675

  Email: ubnd@tphcm.gov.vn

  Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM" khi bạn phát hành lại thông tin.

  b