GIỚI THIỆU  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
  HỌC TẬP VÀ LÀM theo tấm gương ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH   
   
Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Website Văn phòng) – Từ năm 2007 đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỏ rõ sự phấn khởi do tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ.

Qua các buổi học tập chuyên đề, hội thi viết bài, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các buổi thảo luận hàng tháng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên, thanh niên được nâng lên, thấy được giá trị đạo đức cách mạng và tấm gương của Bác là di sản tinh thần to lớn của dân tộc và cách mạng Việt Nam.

Hội nghị đóng góp cho đảng viên và cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương chưa là đảng viên, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thấy được những thiếu sót hạn chế của mình trong công tác, sinh hoạt, đặc biệt là những đồng chí được nêu tên. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc áp dụng hệ thống ISO 9001 : 2000 vào quản lý hồ sơ công việc đã giúp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố kiểm soát được thời gian xử lý, luân chuyển hồ sơ; cán bộ thụ lý hồ sơ. Phòng Hành chính – Tổ chức là đầu mối tiếp nhận, theo dõi quá trình luân chuyển, phát hành văn bản. Chuyên viên tham mưu, xử lý không được trực tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, Văn phòng đã đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý Nhà nước nhằm thông tin nhanh, giảm chi phí văn phòng phẩm (khoảng 25% - 30% so với trước). Qua hệ thống mạng này, các đơn vị sở - ngành, quận - huyện đã khai thác để trao đổi thông tin với nhau, lưu chuyển những dữ liệu chuyên ngành.

Chương trình hành động năm 2008 là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Kết quả, Văn phòng đã tiết kiệm được 10% chi thường xuyên theo quy định, giảm 12% điện năng tiêu thụ, giảm 29% chi phí tiền nước, giảm 25% chi phí điện thoại và 17% chi phí hội nghị.

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã rà soát kết quả tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong thời gian qua. Qua đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động của Đảng bộ Văn phòng.

Các Chi bộ trực thuộc Bám sát nội dung kế hoạch triển khai Cuộc vận động, xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị mình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Mỗi đảng viên đã thể hiện vai trò “cái gốc của mọi công việc” đối với tập thể, bộ phận mình đang công tác.

Khi xây dựng Chương trình hành động, các Chi bộ tổ chức hội nghị mở rộng với sự tham dự của cán bộ trưởng - phó phòng chưa là đảng viên, cán bộ hai đoàn thể chưa là đảng viên cùng tham gia góp ý Chương trình hành động. Qua đó giúp các Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng loại công việc, tiến độ hoàn thành theo nguyên tắc “Trên trước, dưới sau; trong Đảng trước, trong Phòng, trong đơn vị, quần chúng sau”; công khai chương trình hành động cho quần chúng biết để kiểm tra, giám sát.

Tin đã đưa:

 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG