GIỚI THIỆU  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
  HỌC TẬP VÀ LÀM theo tấm gương ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH   
   
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

(Website Văn phòng) - Năm 2009, toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đưa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân“ gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt cuộc vận động, Đảng ủy Văn phòng UBND TP xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động năm 2009.

Theo đó, tất cả chi bộ, từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều phải tổ chức học tập, thảo luận, viết bài thu hoạch, liên hệ tình hình thực tế của từng chi bộ, của mỗi cá nhân xây dựng những biện pháp khắc phục có hiệu quả trong năm 2009 về cải cách hành chính; về tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ và chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình; về thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; về công tác dân vận và vận động quần chúng.

TNN.

Tin đã đưa:

 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG