GIỚI THIỆU  
 
  Góp ý dự thảo luật  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành  
 
  Văn bản - Tài liệu điện tử Văn bản - Tài liệu điện tử  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 

 
  CÔNG TÁC VĂN THƯ   
   
Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan

UBND TP đã ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan mình. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Hành chính hoặc người phụ trách công tác hành chính giúp người đứng đầu trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

Người được bố trí, giao nhiệm vụ làm công tác văn thư, lưu trữ phải bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ theo quy định.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2011.

Tin đã đưa:

Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (05/10/2010 14:38:44)
Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (05/10/2010 14:38:44)
Các mẫu văn bản (20/04/2009 22:57:47)
Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng (25/03/2009 10:22:32)
Khen thưởng, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo về văn thư (29/10/2008 14:42:53)
Quản lý Nhà nước về công tác văn thư (29/10/2008 14:41:33)
Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản (29/10/2008 14:36:40)
Cách thức soạn thảo và ban hành văn bản (29/10/2008 13:37:53)
Quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu (29/10/2008 09:28:30)
Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao (27/10/2008 14:31:30)
12
 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hồ sơ quản lý theo ISO Minimize  
Đến cuối tháng 7
đã giải quyết
95.2 %
hồ sơ đúng hạn
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG